INFORMACE PRO POŘADATELE


Pokud máte technické dotazy,

volejte našemu technikovi

na tel. číslo 705 261 278

nebo pište na e-mail

technik@bmp-events.cz .


Ohlašování veřejných hudebních produkcí

Pořadatel je povinen vyžádat si  před konáním veřejné produkce, kde užívá snímků výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů pomocí technických zařízení (rádio, televize, CD atd.), svolení písemnou formou od ochranných organizací, které zastupují oprávněné nositele práv chráněných autorským zákonem, tj. autorů textu a hudby, výkonných umělců a výrobců, a zaplatit jim příslušnou odměnu.

S účinností od 01. 01. 2018 bylo vytvořeno jedno kontaktní místo, kterým bude na základě pověření společnostmi INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA jediný kolektivní správce, a to OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. Od tohoto data stačí uzavřít pouze jednu licenční mlouvu, a to prostřednictvím OSA za všechny výše uvedené správce.

Kontaktním místem pro uzavření takové smlouvy je:

OSA –   ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Nádražní 397, 580 01  Havlíčkův Brod (tel. 220 315 000, e-mail: vp@osa.cz)

Hudební dílo autora lze užít pouze se souhlasem autora. Pořadatel je povinen opatřit si písemný souhlas OSA před konáním veřejné produkce, který je předpokladem pro pořádání veřejné hudební produkce.

Sestava skladeb a jmen jejich autorů se zásadně vyplňuje u živé hudby – vyplňuje odpovědný vedoucí hudby. U DJ, discoprodukcí, videoprodukcí a dalších užití děl prostřednictvím technických zařízení se sestavy vyplňují na požádání OSA.

Vyplněná žádost se zasílá přímo Ochrannému svazu autorskému, a to nejpozději 10 dnů před pořádáním produkce. Kopie této žádosti slouží pořadateli jako doklad o splnění podmínek hlášení OSA a zároveň i jako doklad při kontrole.

Poplatky za veřejné vystoupení hradí pořadatel akce a nikoliv účinkující. Neveřejná vystoupení (uzavřená společnost bez výběru vstupného – např. svatby, soukromé oslavy, apod.) jsou od těchto poplatků osvobozena.


Souhrnný sazebník odměn OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA ke stažení ZDE


Sazebník autorských odměn OSA pro koncerty, jiné žívé hudební vystoupení, hudební produkce, diskotéky a akce s DJ  ke stažení ZDE